Про EU4SKILLS

EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програма спрямована на підвищення ефективності реформи, покращення якості профтехосвіти та відповідності потребам ринку праці. EU4Skills підтримує реформу на національному рівні у співпраці з Міністерством освіти і науки (МОН), Національним агентством кваліфікації (НАК) та іншими зацікавленими сторонами. На регіональному рівні програма допомагає обласним департаментам, Навчально-методичним центрам, вибраним навчальним закладам професійно-технічної освіти та іншим організаціям у семи пілотних регіонах у реалізації реформи. Пілотні регіони програми: Вінницька, Полтавська, Запорізька, Рівненська, Львівська, Миколаївська та Чернівецька області.

Програма підтримується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Фінляндією, Польщею та Естонією. Період впровадження EU4Skills триває з червня 2019 року до березня 2023 року.

До початку повномасштабного вторгнення 24 лютого EU4Skills працювала в межах двох основних компонентів. Компонент I підтримав створення основи для реформи.  Серед іншого, програма підтримувала розробку відповідного законодавства та регіональних стратегій, посилення координації на національному та регіональному рівнях та розробку рекомендацій щодо покращення фінансування та бюджетування сектора профтехосвіти. Компонент ІІ був спрямований на впровадження реформи на національному рівні та в пілотних регіонах

Війна в Україні змусила Програму швидко адаптувати та переспрямувати свою діяльність, зосередившись на трьох цілях:

 • Допомога закладам профтехосвіти, які використовуються як хаби для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): EU4Skills надає екстрену допомогу закладам в Україні, включаючи закупівлю розкладних ліжок, медичних засобів та інших товарів. У той же час програма допомагає хабам у забезпеченні психологічної підтримки, догляду за дітьми та іншими заходами.
 • Забезпечення навчального процесу за допомогою онлайн-курсів: профтехи по всій Україні стикаються з проблемою, як продовжити навчання в умовах війни. EU4Skills підтримує розробку онлайн-курсів і матеріалів, до яких студенти можуть отримати доступ через онлайн-платформу МОН
 • Підтримка профільних органів влади та закладів у зміцненні їх спроможності задовольняти потреби в кваліфікації в процесі відбудови України: після війни попит на кваліфіковану робочу силу в таких сферах, як будівництво, соціальне забезпечення та інших відповідних секторах економіки надзвичайно зросте. Щоб підтримати відновлення, EU4Skills проводитиме заходи, щоб допомогти МОН та іншим зацікавленим сторонам визначити відповідні заходи та відповідно розбудовувати свій потенціал. Це включає зміцнення управлінського потенціалу для планування на основі фактичних даних і спроможності проводити короткі курси, які допомагають студентам, ВПО та вразливим групам набути або оновити навички відповідних професій.

EU4Skills планує продовжити підтримку впровадження реформи ПТО. Тому Програма оцінює напрацювання та інструменти, які були розроблені до війни, та модифікує їх відповідно до поточних умов та потреб.

Компоненти 1+2 впроваджує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а також установи з країн, які співфінансують EU4Skills

Серед основних здобутків програми у 2019-2002 рр.

Національний рівень

 • підтримка розробки відповідного законодавства
 • підтримка Національного агентства кваліфікацій у розробці Національної рамки кваліфікацій відповідно до Європейської рамки кваліфікацій та реєстру кваліфікацій
 • розробка оптимізованого механізму багатоканального фінансування впровадження профорієнтації в нові освітні стандарти для Нової української школи
 • розробка нових освітніх та професійних стандартів, а також сучасних освітніх програм
 • розробка структури кваліфікаційних центрів для підтвердження формального, неформального навчання

Регіональний рівень

 • розробка та підтримка реалізації регіональних стратегій та планів дій щодо функціонування систем профтехосвіти
 • посилення регіональних рад профтехосвіти, щоб зробити їх більш активними у розвитку регіонального сектору профтехосвіти
 • запровадження методології інформаційної системи ринку праці та надання можливості місцевим зацікавленим сторонам збирати дані для прогнозування потреб ринку праці та планування подальшого розвитку сектору профтехосвіти
 • проведення тренінгів для вчителів для впровадження компетентнісного підходу до нових освітніх програм для отримання нових цифрових і м’яких навичок,
 • проведення підвищення кваліфікації для вчителів та керівників профтехів
 • розробка пропозицій щодо створення механізмів фінансування та бюджетоутворення
 • запровадження інструментів професійної орієнтації та кар’єрного консультування

Комопнент 3 “Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні»

Проєкт реалізує Від імені Німецького державного банку розвитку KfW Український Фонд соціальних інвестицій. 

Тривалість: 2019-2023

Бюджет: 21 млн євро

Мета проєкту: створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проєкт має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, необхідні роботодавцям. Компонент 3 Програми зосереджується на реконструкції та модернізації закладів професійно-технічної освіти та закупівлі обладнання.

Діяльність:

Діяльність Проєкту передбачає реалізацію наступного:

• Заходи, які забезпечують ранній вплив та видимість («швидкі перемоги»).

• Якісне оновлення інфраструктури окремих закладів, включаючи забезпечення сучасним обладнанням для навчання.

Проєкт зосереджений на 7 географічних регіонах: Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Quick Win Schools: Заходи, які забезпечують ранній вплив і наочність, наразі впроваджуються в чотирьох школах.

Третій компонент програми «EU4Skills: Кращі навички для України» продовжує роботу, однак із деякими корективами. Це насамперед стосується тих освітніх закладів, що розташовані близько до лінії фронту або ж знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Пілотування реформи

EU4Skills підтримує реформу на національному рівні та впроваджує її пілотування у 21 пілотному закладі, які розташовані у 7 областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Надалі досвід цих закладів та регіонів поширюватиметься на всю країну.

Докладніше про пілотні профтехи Історії успіху

Хто імплементує

Імплементатори

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Партнери

Національна агенція освіти (Фінляндія)
Фонд міжнародної солідарності (Польща)
Освітня та молодіжна фундація (Естонія)